• Satama on tarkoitettu ensisijaisesti veneseuraan kuuluvien alusten käyttöön. VaVe ry ei ole vakuuttanut veneitä, vakuutukset ovat venekohtaisia ja satamassa omistajan vastuulla.
  Tilan salliessa voi muitakin veneitä olla sekä kesä- että talvisäilytyksessä. Mahdollisen tilan täyttymisen kohdalla on seura määräysvaltainen paikkojen suhteen. Seuraan kuulumattoman on tehtävä tilaa varsinaisille jäsenille. Käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Seuran hallitus päättää venepaikoista. Paikat jaetaan tarkoituksenmukaisesti huomioiden veneen koko ja tyyppi. Hallituksella on oikeus tehdä muutoksia venepaikkoihin. Paikkojen vaihto jäsenten kesken edellyttää hallituksen hyväksymisen.
 • Sataman käyttö edellyttää talkootoimintaa. Koska satama ei tule tarjoamaan palveluja kaikille seuran jäsenille tasapuolisesti, tulee alueella venettä säilyttävillä olla valmiutta osallistua talkoisiin. Talkootyöt tullaan ilmoittamaan seuran nettisivuilla / tekstiviestein/whatsApilla.
 • Seura määrää hallituksen päätöksellä venepaikkamaksut vuosittain. Maksun suorittamatta jättämisestä seuraa kyseisen venepaikan luovuttaminen uudelleen käyttöön.
 • Hylätyt veneet tai muu vastaava tilanne: Hylätyksi havaitusta veneestä annetaan kirjallinen muistutus veneen omistajalle ja häntä pyydetään poistamaan vene satamasta. Mikäli muutosta ei tapahdu 12kk kirjallisesta ilmoituksesta vene todetaan lopullisesti hylätyksi ja luovutetaan romutettavaksi. Romutuskustannus on omistajan vastuulla.  Mikäli tapahtumaan liittyy maksamattomia satamamaksuja, tapaus johtaa jäsenyyden päättämiseen.
 • Veneen omistajan on huolehdittava siitä että alus on kiinnitetty kunnollisilla kiinnitysköysillä, venepaikan kohdalla oleviin poijuihin ja kiinnityspollareihin sekä varustettu riittävällä määrällä lepuuttajia ja yleensä huolehdittava siitä, että vene pysyy tarkasti sille määrätyllä paikalla eikä aiheuta vahingonvaaraa muille veneille. Mahdollisen vahingon sattuessa on vahingon aiheuttaneen veneen omistaja ja sen päällikkö korvausvelvollinen. Suosituksena on ottaa kunnollinen venevakuutus vahingon varalle.
 • Veneseura ei vastaa jäsenten omien eikä ulkopuolisten käyttäjien veneiden kiinnityspoijujen tai muidenkaan kiinnityslaitteiden sekä laitureiden kestävyydestä. Seura ei myöskään vastaa telakoinnin yhteydessä veneille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
 • Laiturista veneellä lähdettäessä ja siihen saavuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja nopeus on sovitettava sellaiseksi, että alus on kaikissa tilanteissa hallittavissa ja ettei aluksen synnyttämä aallokko aiheuta vaaraa laituriin kiinnitetyille veneille. Vahingon sattuessa on aluksen päällikön viipymättä ilmoitettava siitä muille asianomaisille.
 • Jokaisen veneensä telakoineen on keväällä vesillelaskun jälkeen siivottava telakointialueensa viikon kuluessa. Tämä koskee myös trailereita, jotka on siirrettävä omistajan kustannuksella ennalta määrätyille alueille. Laiminlyönnistä veloitetaan seuran säätämä siivousmaksu.
 • Grilli / nuotiopaikka on veneseuralaisten käytössä, alueella on noudatettava avotulen tekoa koskevia määräyksiä ja tulta on valvottava. Käytön jälkeen on tila siivottava.
 • Huolto- ja vieraslaiturin käyttö vain kyseiseen tarkoitukseen max 1 vrk. Pidempiaikaisesta käytöstä sovittava erikseen sataman yhdyshenkilön kanssa
 • Alueen sähkö on tarkoitettu ensisijaisesti kunnostustöihin tarvittavien laitteiden ja koneiden käyttöä, sekä akkujen tilapäistä latausta varten. Lämmityslaitteiden ja esim. sähköllä toimivien jääkaappien käyttö on kielletty. Esimerkiksi jatkuva akkujen lataus tai muu pidempiaikainen sähkönkäyttö ei ole sallittua jatkoroikan tilapäiskäytön määräysten mukaisesti. Poikkeamat vain satamamestarin luvalla.
 • Alueella ei ole jätehuoltoa, jokainen on velvollinen huolehtimaan omat jätteet pois omalla kustannuksellaan. Glykoolin ja öljyjen maahan laskeminen on kielletty.
 • Autojen parkkeeraus ei saa estää tai hankaloittaa veneille pääsyä tai lastausta eikä muiden liikkumista alueen läpi. On myös varmistettava esteetön pääsy veneille hätätapauksissa.
 • Veneiden ruiskumaalaus tai siihen liittyvä hiekkapuhallus tai muu pohjan puhdistustyö ei ole sallittua ilman hallituksen antamaa suostumusta,
 • Jos huomaa ilkivaltaa, siitä on ilmoitettava välittömästi muille kanssaveneilijöille sekä sataman yhdyshenkilölle. Yhteystiedot seuran verkkosivuilla.
 • Seura järjestää veneiden yhteislaskut ja nostot keväällä ja syksyllä. Nostotöiden kustannusten kurissa pitäminen edellyttää hyvää valmistumista ko. tapahtumaan, kevätnostossa pukit ja trailerit on oltava valmiina ennen nosturin saapumista. Telakointitarvikkeet, erityisesti trailerit on merkattava näkyvästi veneen nimellä, jotta tiedetään kenelle ne kuuluvat. Kesäksi ne on siirrettävä alueen laidoille ennalta määrätyille paikoille siistiin järjestykseen.
  Nostojen aikataulu päätetään hallituksen kokouksessa, mutta nostot pyritään järjestämään joka vuosi samaan aikaan, kuitenkin niin, että nostot osuvat viikonloppuun. Kevätnosto on perinteisesti ollut toukokuun toinen viikonloppu ja syysnosto lokakuun ensimmäinen viikonloppu.
  Ajankohdasta tulee aina erillinen ilmoitus. 
  Oman veneensä saa nostaa halutessaan itse muuna ajankohtana, tähän toimintaan VaVe ei ota osaa.
  Kesä- ja talvipaikat määrää hallitus tai hallituksen nimeämä satamamestari, kulloinkin sovitun käytännön mukaisesti. Pääsääntöisesti paikat määräytyvät siinä järjestyksessä, kun halukkuus on ilmaistu satamamestarille. Luvatta veneen sijoittaminen VaVe:n alueelle on kielletty. Veneiden sijoitteluun voi vaikuttaa veneen koko ja nostotyön sujuvan kulun varmistaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että veneiden säilytyspaikat eivät ole vakiot, vaan talvisäilytystä voidaan järjestellä seuran hallituksen ja satamamestarin toimesta. Talvisäilytysvarusteet voi siirtää viikkoa ennen nostoa paikalle valmiiksi ja talvisäilytysvarusteet on siirrettävä viikon sisällä kevät nostosta pois parkkipaikka-alueelta. Mahdolliset viivästykset on neuvoteltava satamamestarin kanssa. Seura järjestää ennen nostoja trailerien siirron joka veloitetaan trailerin omistajalta seuran voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Traileri siirretään vain paikalleen, veneen omistajan tulee huolehtia talvisäilytysvarusteen petaamisesta sille määrätylle paikalle. Oman trailerin siirto tulee sopia satamamestarin kanssa. Talvisäilytyspaikat pyritään merkitsemään hyvissä ajoin ennen nostoa. Omaa talvisäilytyspaikkaa voi tiedustella satamamestarilta.
 • Nostotoiminta:
  Nostotyötä johtaa nostotyön johtaja, jonka päätehtävä on antaa nosturin kuljettajalle ohjeet noston suorittamisesta. Nostosta vastaa aina veneen omistaja tai omistajan valtuuttama henkilö, joka antaa nostotyön johtajalle luvan nostoon ja liinojen/ketjujen irrotukseen. Nostojen aikana taakan alle ei koskaan saa mennä!
  Autoilu ei ole sallittu noston aikaan nostoalueella. (Nosturi vaatii paljon tilaa kääntyäkseen ja nosturia siirretään päivän aikana useita kertoja)
  Historiassa on huomattu, että nostotyö sujuu nopeammin ja turvallisemmin, kun nostotyöhön on määrätty nostoporukka. Nostoporukan tehtävänä on kiinnittää ja irrottaa liinat sekä avustaa veneen laskemisessa talvisäilytyspukkien/trailerin päälle. Nostoporukka on merkattu keltaisilla liiveillä ja kootaan aina satamakapteenin toimesta. Ryhmän suuruus määritellään tarpeen mukaan. Nostoporukka saa omat nostonsa veloituksetta korvauksena tehdystä työstä nostopäivänä. Ilmoittautuminen halukkuudesta ilmaistaan satamamestarille.
 • Nostossa veneen omistajan/kipparin tehtävät ja vastuut ovat seuraavat:
  1. Huolehtia, että liinojen tai ketjujen paikat on ennalta merkattu
  2. Kun liinat/ketjut on kiinnitetty, tulee huolehtia, että kaikki neljä liinaa/ketjua on asianmukaisesti kiinnitetty ja oikealla kohdalla veneessä.
  3. Antaa lupa nostotyön johtajalle, että veneen voi nostaa.
  4. Antaa ohjeet nostotyön johtajalle veteen laskusta tai talvisäilytysvarusteille laskusta.
  5. Antaa lupa nostotyön johtajalle, että liinat/ketjut voi irrottaa.
  6. Huolehtia, että ajantasaiset laskutustiedot ovat seuran rahaston hoitajalla.
  Tilanteessa, jossa veneen omistaja ei pääse paikalle, on hänen nimettävä tilalleen henkilö toimimaan kipparin tehtävissä. VaVe ei tarjoa nostopalvelua ja vastuu veneen nostosta on aina omistajalla tai hänen nimeämällään kipparilla.

 • Seuran hallituksella ja satamamestarilla on vuosien kokemus veneiden nostosta ja autamme ensikertalaisia mielellään. Aina kannattaa kysyä ennen kuin kokeilee, koska taakat ovat painavia ja turvallisuus kaikkein tärkeintä.
 • Kevätnoston yhteydessä olemme saaneet järjestettyä veneiden sammuttimien vuositarkastuksen edulliseen hintaan käteismaksua vastaan, tästä aina erillinen varmistus ennen tapahtumaa.
 • Alla kuva satamasta nostopaikat numeroituna.

Vaajakosken veneilijät ry
hallitus