• Satama on tarkoitettu ensisijaisesti veneseuraan kuuluvien alusten käyttöön. Tilan salliessa voi muitakin veneitä olla sekä kesä- että talvisäilytyksessä. Mahdollisen tilan täyttymisen kohdalla on seura määräysvaltainen paikkojen suhteen. Seuraan kuulumattoman on tehtävä tilaa varsinaisille jäsenille. Käsitellään tapauskohtaisesti.
 • Seuran hallitus päättää venepaikoista. Paikat jaetaan tarkoituksenmukaisesti huomioiden veneen koko ja tyyppi. Hallituksella on oikeus tehdä muutoksia venepaikkoihin. Paikkojen vaihto jäsenten kesken edellyttää hallituksen hyväksymisen.
 • Sataman käyttö edellyttää talkootoimintaa. Koska satama ei tule tarjoamaan palveluja kaikille seuran jäsenille tasapuolisesti, tulee alueella venettä säilyttävillä olla valmiutta osallistua talkoisiin. Talkootyöt tullaan ilmoittamaan seuran nettisivuilla / tekstiviestein.
 • Seura määrää hallituksen päätöksellä venepaikkamaksut vuosittain. Maksun suorittamatta jättämisestä seuraa kyseisen venepaikan luovuttaminen uudelleen käyttöön. Mahdollinen veneen poistaminen satamasta tapahtuu veneilijän kustannuksella.
 • Veneen omistajan on huolehdittava siitä että alus on kiinnitetty kunnollisilla kiinnitysköysillä, venepaikan kohdalla oleviin poijuihin ja kiinnityspollareihin sekä varustettu riittävällä määrällä lepuuttajia ja yleensä huolehdittava siitä, että vene pysyy tarkasti sille määrätyllä paikalla eikä aiheuta vahingonvaaraa muille veneille. Mahdollisen vahingon sattuessa on vahingon aiheuttaneen veneen omistaja ja sen päällikkö korvausvelvollinen. Suosituksena on ottaa kunnollinen venevakuutus vahingon varalle.
 • Veneseura ei vastaa jäsenten omien eikä ulkopuolisten käyttäjien veneiden kiinnityspoijujen tai muidenkaan kiinnityslaitteiden sekä laitureiden kestävyydestä. Seura ei myöskään vastaa telakoinnin yhteydessä veneille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista.
 • Laiturista veneellä lähdettäessä ja siihen saavuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta ja nopeus on sovitettava sellaiseksi, että alus on kaikissa tilanteissa hallittavissa ja ettei aluksen synnyttämä aallokko aiheuta vaaraa laituriin kiinnitetyille veneille. Vahingon sattuessa on aluksen päällikön viipymättä ilmoitettava siitä muille asianomaisille.
 • Jokaisen veneensä telakoineen on keväällä vesillelaskun jälkeen siivottava telakointialueensa viikon kuluessa. Tämä koskee myös trailereita, jotka on siirrettävä omistajan kustannuksella ennalta määrätyille alueille. Laiminlyönnistä veloitetaan seuran säätämä siivousmaksu.
 • Grilli / nuotiopaikka on veneseuralaisten käytössä, alueella on noudatettava avotulen tekoa koskevia määräyksiä ja tulta on valvottava. Käytön jälkeen on tila siivottava.
 • Huolto- ja vieraslaiturin käyttö vain kyseiseen tarkoitukseen max 1 vrk. Pidempiaikaisesta käytöstä sovittava erikseen sataman yhdyshenkilön kanssa
 • Alueen sähkö on tarkoitettu ensisijaisesti kunnostustöihin tarvittavien laitteiden ja koneiden käyttöä, sekä akkujen latausta varten. Tilapäisten lämmityslaitteiden ja esim. sähköllä toimivien jääkaappien käyttö on kielletty.
 • Seura järjestää veneiden yhteislaskut ja nostot. Nostotöiden kustannusten kurissa pitäminen edellyttää hyvää valmistumista ko. tapahtumaan. Pukkien ja kärryjen siirto tapahtuu veneilijän kustannuksella. Pukit, kärryt ja muut telakointitarvikkeet olisi syytä merkata näkyvästi veneen nimellä, jotta tiedettäisiin kenelle ne kuuluvat. Kesäksi ne on siirrettävä alueen laidoille ennalta määrätyille paikoille siistiin järjestykseen.
 • Alueella ei ole jätehuoltoa, jokainen on velvollinen huolehtimaan omat jätteet pois omalla kustannuksellaan. Glykoolin ja öljyjen maahan laskeminen on kielletty.
 • Autojen parkkeeraus ei saa estää tai hankaloittaa veneille pääsyä tai lastausta eikä muiden liikkumista alueen läpi. On myös varmistettava esteetön pääsy veneille hätätapauksissa.
 • Veneiden ruiskumaalaus tai siihen liittyvä hiekkapuhallus tai muu pohjan puhdistustyö ei ole sallittua ilman hallituksen antamaa suostumusta,
 • Jos huomaa ilkivaltaa, siitä on ilmoitettava välittömästi muille kanssaveneilijöille sekä sataman yhdyshenkilölle. Yhteystiedot sähkökaapissa.

Vaajakosken Veneilijät ry
22.08.2013, hallitus