Sääntömääräinen syyskokous eli vuosikokous 26.11 klo 16 Caffitella, Vaajakoski.

Vuosikokouksessa

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina;
  2. todetaan kokouksen laillisuus;
  3. käsitellään hallituksen seuraavaa vuotta varten laatima toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet;
  4. toimitetaan kommodorin tai varakommodorin, sihteerin ja varainhoitajan sekä erovuoroisten hallituksen jäsenten vaalit
  5. muiden toimihenkilöiden vaali hallituksen esityksestä;
  6. kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali;
  7. päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16:n määräykset.
VaVe ry syyskokous 26.11 klo 16