Jokainen osallistuja ottakoon huomioon voimassa olevat koronasäännökset. Tilanteen muuttuessa ilmoitellaan sivustolla VaVe.fi

Kevätkokous

21.4.2021 klo 18 Lounasravintola Messi, (Varassaaren yrityssatama) Kahvitarjoilu!

14 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
  2. todetaan kokouksen laillisuus;
  3. esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunnot;
  4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
  5. päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16:n määräykset.
VaVe ry sääntömääräinen kevätkokous 21.4 klo 18