Paikka Lounasravintola Messi, Tikkutehtaantie 1. Varassaaren yrityssatamassa.

14 §

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina;
  2. todetaan kokouksen laillisuus;
  3. esitetään yhdistyksen vuosi- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunnot;
  4. vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;
  5. päätetään muista hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 16:n määräykset.
Vaajakosken veneilijät ry kevätkokous 7.6.2020 klo 10